Invitasjon

Invitasjon til 10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og forebygging

Tema: Tangled up in Blue – Gettin’ through

Tid: 2.–3. april 2019 samt pre-konferanse 1. april 2019

Sted: Clarion Hotel Energy i Stavanger

Konferansen har som mål å heve kunnskaps- og ferdighetsnivået om selvmordsproblematikk og selvskading i bred forstand. Konferansen fokuserer både på primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og på forebyggingsaktiviteter på alle nivåer og for alle aldersgrupper.

Det er spesielt tilrettelagte parallellsesjoner/workshops for klinikere på alle disse nivåene, som vil belyse selvmordsproblematikken fra en rekke synsvinkler og gi konferansedeltakerne et vell av tematiske valgmuligheter. Kjente forskere fra inn- og utland vil bidra til et faglig program av høy standard.

Hvem bør delta?
Ansatte i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, medarbeidere i alle deler av tjenesteapparatet som kommer i kontakt med mennesker risikoutsatt for suicidal atferd, etterlatte ved selvmord, brukerorganisasjoner og brukere av tjenesten, alle som har interesse for selvmordsforebygging.

Konferanseavgifter:

*Spesialpris prekonferanse 1. april og hovedkonferanse 2. -3. april*: Early bird pris kr 4 250 fram til 15.1.19; deretter kr 4850*

Deltakeravgift pre-konferanse 1. april: Early bird pris kr 1250 inkl. enkel bevertning; kr 1500 etter 15.1.19

Deltakeravgift hovedkonferanse 2. og 3. april: Early bird pris kr 3500,- inkl. lunsj og pausemat; kr 3900 etter 15.1.19

Brukerorganisasjoner og etterlatte får reduserte priser (50%)  Vennligst skriv brukerorganisasjon/etterlatt i kommentarfeltet.

Inkluderer lunsj begge dager samt kaffe/te/pausemat

Konferansen arrangeres av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) v/Universitetet i Oslo i samarbeid med Velg å leve v/Helse Stavanger HF og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.

Konferansen er godkjent av: Den norske legeforening Barne- og ungdomspsykiatri med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Psykiatri med 12 timer for spesialistenes etter-utdanning. Allmennmedisin med 12 valgfrie kurspoeng til videre og -etterutdanningen. Norsk Psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet. Fagforbundet som tellende program med 12 timer. Norsk sykepleierforbund godkjent som meritterende med totalt 12 timer.

Vi ønsker at flest mulig skal få kjennskap til konferansen, og ber vennligst om at Invitasjon til 10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og forebygging spres til virksomhetens ansatte.

Image

Velkommen til konferanse!

Fredrik A. Walby
Leder av fagkomiteen
Spesialist i klinisk psykologi og forsker ved NSSF

Konferansen arrangeres av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) v/Universitetet i Oslo i samarbeid med Velg å leve v/Helse Stavanger HF og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.