Om oss

Konferansen arrangeres av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) v/Universitetet i Oslo i samarbeid med Velg å leve v/Helse Stavanger HF og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.

Nasjonal fagkomite:

Fredrik Walby,
leder av komiteen, NSSF – Forsker, psykologspesialist

Anita Johanna Tørmoen, NSSF – Førsteamanuensis

Jan Olav Johannessen,
SUS – forskningssjef Klinikker for psykisk helse

Vigdis Fredheim, SUS – leder/Psykologspesialist BUPA

Siv Hilde Berg, SUS – Psykolog, Ph.d student

Sybille Greiner, LEVE Rogaland – brukerrepresentant

Rune Helland, fagsjef Mental Helse – brukerrepresentant

Erlend Mork, NSSF – førsteamanuensis, psykologspesialist

Anine Therese Kildahl, NSSF – rådgiver

Marit Helgeland Marvik, SUS – adm.konsulent Velg å leve

Lokal fagkomite Stavanger:

Vigdis Fredheim,
leder av komiteen, SUS – leder/fagleder/psykologspes. BUPA

Jan Olav Johannessen,
SUS – forskningssjef Klinikker for psykisk helse

Gudrun Austad, RVTS Vest – psykiatrisk sykepleier

Kjetil Moen, SUS – Forsker/Sykehusprest

Melissa Anfinnsen Ramsland, SUS – Klinisk vernepleier

Siv Hilde Berg, SUS – psykologspesialist, ph.d. student

Inge Joa, SUS – Leder TIPS/PsykNettVest, 1ste Amanuensis

Sveinung Dybvig, SUS – formidlingskonsulent

Sybille Greiner, LEVE Rogaland – brukerrepresentant

Marit Helgeland Marvik, SUS – adm.konsulent Velg å leve

Organisasjonskomite:

Marit Helgeland Marvik, leder for komiteen, SUS – adm.konsulent Velg å leve

Anita Kjølsrud, NSSF – administrasjonsleder

Wenche Andreassen, NSSF – konsulent

Aida Jane Naqasha, PsykOpp – konferanseansvarlig

Vigdis Fredheim, SUS – leder/fagleder/psykologspesialist BUPA

Sveinung Dybvig, SUS – formidlingskonsulent