For alle spørsmål, store og små, er det bare å ta kontakt med teknisk arrangør:

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
post@psykopp.no
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Kirkegaten 40
4006 Stavanger

00 47 51 93 88 00

Org. Nr. 970 939 377

Hjertelig velkommen!