Abstracts/sammendrag – instruksjoner

Tidsfristen for innsending: 15. februar 2019

Sammendrag sendes på epost: til koordinator nssf-konferanse@medisin.uio.no

Den som sender inn abstract vil få bekreftelse at det er mottatt like etter innsendelsen.

Fremstillingsmuligheter: Muntlig fremlegg, poster

Evalueringsprosedyre: Alle innsendte abstracts/sammendrag vil bli vurdert av konferansens programkomite. Aksepterte abstracts vil så langt som mulig bli gitt den presentasjonsformen forfatter ønsker (muntlig fremlegg, poster), men komiteen forbeholder seg retten til å endre dette ved stor pågang.

Akseptering: Innsender av abstract/sammendraget vil bli informert om sammendraget er godkjent innen 1. mars 2019.

Deltakelse på konferansen: For å kunne presentere må du være registrert på konferansen. Fristen for å betale billigste konferanseavgift (early-bird) er 15. januar 2019 Dersom du ikke har registrert deg innen 7. mars 2019 vil ditt abstract/sammendrag ikke komme med i programmet og ikke kunne presenteres på konferansen.

Retningslinjer for sammendrag (bruk malene nederst på denne side)

  • På første linje skrives hva slags sammendrag dette er, forsknings- eller tiltakssammendrag.
  • Sammendraget skal maksimalt inneholde 2 300 tegn (mellomrom inkludert, forfatternavn og institusjoner ekskludert), og må ikke overskride en side. Antall tegn oppgis i parentes på slutten av sammendraget. Send inn sammendraget i en Word-fil for å muliggjøre en senere endring i lay-out.
  • Innholdet i de enkelte avsnitt er omtalt i eksemplet. • Tittel: Vær kort og konsis og unngå undertitler så godt som mulig. Bruk ikke store bokstaver eller forkortelser i tittelen (unntatt i første ordet og egennavn). Tittel skrives i Times Roman 14, fet.
  • Det øvrige av sammendraget skrives i Times Roman 12. Noen overskrifter er med fet og noe med fet og kursiv, se eksemplet.
  • Presenterende forfatter: Skriv fornavnet og etternavnet fullt ut. Husk å ta med presenterende forfatter i listen over forfattere.
  • Presenterende forfatters epost skal skrives for å muliggjøre kommunikasjon.
  • Forfatteres navn skal skrives på følgende måte: Etternavn og initialer på fornavn, ikke komma mellom etternavn og fornavninitial(er). Dersom flere fornavn ikke komma mellom, men komma mellom forfatterne. Dersom det er flere enn en institusjons¬til-knyt¬ning, bruk numrene 1, 2, 3 etter fornavnsinitialene. Bruk institusjonens navn, by og eventuelt land.
  • Tabeller, figurer eller bilder skal ikke tas med i sammendraget.