Presentasjoner fra konferansen legges ut på www.selvmord.no fra 9. april

10. nasjonale konferanse om

SELVMORDSFORSKNING
OG -FOREBYGGING

1. - 3. APRIL 2019 - CLARION HOTEL ENERGY I STAVANGER

PLENARFORELESERE
Jo Robinson (Australia), Barbara Stanley (USA), Fredrik A. Walby, Jan Olav Johannessen, Geir Sverre Braut, Ping Qin, Arne Vaaler og Lars Mehlum.

KLINISKE WORKSHOPS
CAMS - DBT - Komplisert sorg - Behandleren som etterlatt - Suicidalitet i akuttfasen av psykisk sykdom - Selvmord og media - Hvordan gjøre en selvmordsrisikovurdering? - Etiske aspekter ved suicidal atferd

PLENUMSDEBATTER: TO SVÆRT AKTUELLE SPØRSMÅL 
0-visjon for selvmord - en god ide?
Hvordan kan vi redusere antall selvmord under behandling i psykisk helsevern?


Image
Image